PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI RADOMIN


W dniu 22 września br. odbył się odbiór kolejnej inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin”.

Pracami wykonawczymi zajęła się firma Croquet Sp. z o. o. Szczodre.

Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi zadanie o wartości 39 782,12 zł, gdzie kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego stanowi 25 314,00 zł, natomiast pozostała wartość tj. 14 468,12 zł obejmuje wydatek z budżetu Gminy Radomin.

Inwestycja składała się z wykonania prac mających na celu zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin.

W ramach zadania wykonano:

– roboty ziemne,

– przygotowanie terenu,

– krawężniki,

– powierzchnia bezpieczna z piasku,

– wyposażenie,

– urządzenie typu huśtawka wahadłowa,

– zestaw zabawowy zawierający: jedną wieżę czteroboczną zadaszoną, jedną wieżę czteroboczną, jedną zjeżdżalnie z falistym zjazdem, jeden tunel łączący dwie wieże, jedną ściankę linową pionową, jedną drabinę wejściową prostą, jedną rurę strażacką, jeden trap wejściowy z liną, jedną ścianę wspinaczkową pionową z gripami, jeden drążek do przewrotów,

– dwa bujaki sprężynowe,

– transport oraz montaż wyposażenia.

Roboty wykonane zostały w czasie od 9 lipca 2021 r. do 15 września 2021 r.Projekt i realizacja: WiWi.pl