Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego


Wójt Gminy Radomin informuje, że w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Załączniki do pobrania:

Wzór wniosku – akcyza

Zestawienie faktur – załącznik do wniosku


Projekt i realizacja: WiWi.pl