Zaostrzenie zasad epidemicznych – od 10 października obowiązuje strefa żółta


Drodzy Mieszkańcy,

od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. W całym kraju wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, także w komunikacji miejskiej. Apeluję do Mieszkańców o rozwagę i w miarę możliwości na czas ogólnokrajowej kwarantanny o pozostanie w domach i ograniczeniu dodatkowych aktywności do niezbędnego minimum.

By ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od soboty 10 października 2020 r. zmieniły się niektóre obostrzenia obowiązujące w wybranych strefach:

  1.  zakazane – jest do odwołania – prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach;

  2. w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

  3. odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;

  4. w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00, a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;

  5. na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;

  6. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży

  7. w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.

Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.


Projekt i realizacja: WiWi.pl