Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczewo


Województwo Kujawsko-Pomorskie

Fundusz Ochrony

Gruntów Rolnych

   Wójt Gminy Radomin uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Radomin zrealizowany został projekt pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym Wilczewo cz. dz. nr 96/2 oraz Kamionka cz. dz. nr 66”

Projekt współfinansowany jest w 32,39% z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w 67,61% z budżetu Gminy Radomin.


Projekt i realizacja: WiWi.pl