Kolejna droga w Gminie Radomin


W dniu 17 września br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej w tym roku inwestycji drogowej na terenie gminy Radomin pn. „„Modernizacja drogi gminnej nr 110336C w miejscowościach Wilczewo – Sokołowo dojazdowej do gruntów rolnych na długości 990m”. Jest to odcinek drogi w obrębie geodezyjnym Wilczewo oraz Kamionka. Modernizacja tej drogi jest finansowana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Gminy Radomin. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 22 maja 2019 r. Zmodernizowana droga zapewni bezpieczny i komfortowy dojazd do pól i gospodarstw rolnych oraz umożliwi dogodny dojazd do Golubia-Dobrzynia przez Sokołowo z pominięciem Dulska.

Realizacja tej inwestycji polegała na położeniu nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych) wynosi 42 300,00 zł. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 289 962,91 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „MAR-DAR” z Makówca. Przebudowany odcinek drogi ma długość 990 mb i szerokość 4 m wraz z utwardzonymi również poboczami po obu stronach o szerokości po 0,75 m każdy.Projekt i realizacja: WiWi.pl