Modernizacja drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo, Sokołowo.


W dniu 17 maja 2019 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo, Sokołowo dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 990m ” z wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski,  Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na kwotę 289 962,91 zł .

Przebudowę drogi Wilczewo – Sokołowo Gmina Radomin została podzielona na II etapy. W 2018 r. rozpoczęto od przebudowy drogi na długości 999 m natomiast w tym roku w okresie letnim rozpoczną się prace II etapu przebudowy drogi o długości 990 m z połączeniem nawierzchni asfaltowej do granicy Gminy Radomin łączącej się z Gminą Golub – Dobrzyń.

Przebudowa drogi poprawi poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz dojazd mieszkańców Gminy Radomin i Gminy Brzuze do Golubia – Dobrzynia. W poprzednich latach Gmina dokonała przebudowy drogi Dobre – Piórkowo dzięki temu został odnowiony stary średniowieczny trakt tzw. Szlak Królewski.

Z 1323 r. pochodzi wiadomość, że przez Radomin i Golub prowadził stary średniowieczny trakt z Rypina do Torunia

Chciałbym jechać do Radomina za Wami, ale nie można”, pisał Fryderyk Chopin do kolegi Jana Białobłockiego, gdy nie zastał przyjaciela w Sokołowie tuż przed swoim powrotem do Warszawy.

Realizacja zadania obejmować będzie:

Na całym odcinku drogi tj. 990 mb wyrównanie i wzmocnienie podbudowy a następnie wykonanie warstwy profilowej w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej. Wykonanie poboczy umocnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75 m oraz wykonanie 17 sztuk zjazdów do gruntów rolnych.


Projekt i realizacja: WiWi.pl