Spotkanie ze Starostą


W dniu 4 maja br. w Urzędzie Gminy Radomin odbyło się spotkanie ze Starostą Andrzejem Okrucińskim, V-ce Starostą Franciszkiem Gutowskim oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu- Dobrzyniu Mariuszem Trojanowskim, które dotyczyło omówienia realizacji planowanej wspólnej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej z Szafarni do Płonnego, a także przebudowy i remontu drogi powiatowej z Szafarni do Płonnego na terenie Gminy Radomin.
W spotkaniu ze strony Gminy udział wzięli: Wójt Piotr Wolski, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wiwatowski a także kierownik Referatu Infrastruktury Łukasz Mazurkiewicz.
Uzgodniono, że prace związane z tymi inwestycjami rozpoczną się w okresie letnim tego roku. Wspólna inicjatywa Powiatu i Gminy Radomin poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo jak i komfort podróżujących osób przez Gminę Radomin.

Projekt i realizacja: WiWi.pl