Inwestycje drogowe

Modernizacja drogi Radomin-Gaj (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 285 320,68 zł

WIĘCEJ

Modernizacja drogi Radomin-Trąbin (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 246 622,50 zł

WIĘCEJ

Modernizacja drogi Bocheniec – Rętwiny (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 510 057,85 zł

WIĘCEJ

Modernizacja drogi Szczutowo-Jakubkowo (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 133 375,94 zł

WIĘCEJ

Modernizacja drogi w Dulsku tzw. Dolna droga

koszt całkowity – 275 732,24 zł

WIĘCEJ

Budowa drogi w Dulsku

koszt całkowity – 97 650,83 zł

WIĘCEJ

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny II Etap

koszt całkowity – 417 340,35zł dofinansowanie z FOGR  –166 936,14zł

WIĘCEJ

Modernizacja drogi dojadowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny I Etap

koszt całkowity – 226 196,47 zł dofinansowanie z FOGR – 80 000,00 zł

WIĘCEJ

Remont drogi w Dulsku

WIĘCEJ

Przybudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre

W dniu 31 grudnia 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. : ”Przebudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre, gmina Radomin.” W imieniu Zarządu…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl