Aktualności

Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej…

WIĘCEJ

Nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie…

WIĘCEJ

Przekazanie wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonnem

W dniu 28 grudnia 2022 roku Gmina Radomin oficjalnie przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonnem wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne, zakupione ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,…

WIĘCEJ

Przetarg pt.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin” – etap I

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu 

WIĘCEJ

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomin w 2023 roku

\\ Wersja do pobrania: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 roku

WIĘCEJ

Od nowego roku PUE ZUS obowiązkowe dla płatników składek

Do 30 grudnia br. wszyscy płatnicy składek mają czas, aby założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS. Jeśli tego…

WIĘCEJ

Radomin logo

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

WIĘCEJ

Radomin logo

Informacja o otwarciu urzędu w dniu 23 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że 23 grudnia 2022 roku (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godz. 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

WIĘCEJ

Kiedy warto złożyć wniosek o zamianę renty uczniowskiej na socjalną?

Od 16 grudnia osoby, które mają przyznaną rentę uczniowską, mogą złożyć wniosek o jej zamianę na rentę socjalną. Jest to korzystne dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej, która kwotowo…

WIĘCEJ

ZUS przypomina o korzystnych zmianach w rentach socjalnych

Od stycznia 2022 r. osoby pobierające renty socjalne mogą dorabiać do swojego świadczenia na takich samych zasadach jak pozostali renciści. Świadczenie zostanie zawieszone dopiero po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl