Postępowanie zakupowe pn. „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Jakuba w Płonnem”


Zamierzenie inwestycyjne pn. „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Jakuba w Płonnem” polegało będzie na renowacji dzwonnicy wzniesionej w pierwszej poł. XIX w. Przedmiot inwestycji obejmuj remont więźby wraz z elementami drewnianymi utrzymującymi dzwony, pokrycia dachowego, elewacji i fundamentów. W ten sposób zachowamy i zabezpieczymy zabytkową substancję zabytku.

Link do postępowania: https://xn--parafiaponne-kcc.pl/2024/07/02/inwestycja-pn-renowacja-zabytkowej-dzwonnicy-przy-kosciele-pw-sw-jakuba-w-plonnem/ 


Projekt i realizacja: WiWi.pl