Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w Gminie Radomin


Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z firmą ROADPLAN Andrzej Osłowski, z siedzibą przy ul. Piernikarskiej 6, 87-100 Toruń, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Radomin.

 

Projekt obejmuje dwa etapy budowy ścieżek rowerowych:

  1. 1. Etap I – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 (od Białkowa w stronę Szafarni Pólka),
  2. 2. Etap II – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2118C, prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 

Łączna długość ścieżek realizowanych w obu etapach wyniesie ponad 2 kilometry.

Głównym celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej. Projekt przewiduje poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz umożliwi w przyszłości połączenie dwóch gmin i powiatów ciągiem rowerowym. Ponadto, infrastruktura ta ma zachęcać turystów i mieszkańców do odwiedzania powiatu golubsko-dobrzyńskiego i jego unikalnych zabytków, szczególnie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 

Inwestycja jest częścią Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, której realizację koordynuje ZiT Toruń, a której członkiem jest Gmina Radomin. Projekt nosi nazwę „Budowa ścieżek rowerowych: etap I – przy drodze wojewódzkiej nr 534; etap II – od DW 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni”.

 

Inwestycja ma charakter prośrodowiskowy, przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2 z pojazdów spalinowych oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu wpłynie na:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.
  • Poprawę dostępności instytucji kultury, takich jak Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
  • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.
  • Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

 

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji inwestycji będzie wykorzystywana przez mieszkańców zarówno w celach komunikacyjnych, jak i turystyczno-krajoznawczych, edukacyjnych, wpływając jednocześnie na rozwój regionu.

                                                                                                          


Projekt i realizacja: WiWi.pl