Odbiór inwestycji drogowej w Rętwinach


Gmina Radomin zakończyła kolejną inwestycję drogową zrealizowaną w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” edycja VI PGR.

Nową drogą tym razem mogą cieszyć się mieszkańcy miejscowości Rętwiny. Oficjalny odbiór inwestycji odbył się 4 czerwca br. Przebudowie podlegał odcinek o długości 1300 mb.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 111 088,36 zł, natomiast wykonawcą robót budowlanych był Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński, Rogowo 23, 87-162 Lubicz Górny.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rętwiny obejmowała działania, takie jak:

– nawierzchnia wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego o szerokości 4m,

– wykonanie poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,5 m każde z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości 15 cm,

– warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Przewodniczący Rady Gminy Radomin Mirosław Orzechowski, Radny Gminy Radomin Kazimierz Sawicki, Prezes Zakładu Drogowo Budowlanego Mariusz Wilczyński, Inspektor Nadzoru Budowlanego Marcin Jabłoński, pracownicy Urzędu Gminy, Sołtys Wsi Rętwiny Ewelina Dec oraz mieszkańcy wsi Rętwiny.

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl