ZUS wypłaca ostatnie trzynastki


Jeszcze przed majówką ZUS wypłaci ostatnią transzę trzynastek osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja. Zakład przekazał środki na pocztę 25 kwietnia, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 29 kwietnia.

 

Osoby uprawnione trzynastą emeryturę otrzymują „z urzędu”, co oznacza, że nie muszą składać żadnego wniosku, aby ją otrzymać. W województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne do tej pory otrzymało 464,4 tys. osób na łączną kwotę ponad  827 mln zł. Na trzynastkę czekają jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja. Trzynastki trafią do nich jeszcze przed długim weekendem majowym. Zakład jest w trakcie realizacji tych wypłat- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na Kujawach i Pomorzu wraz z zasiłkiem lub świadczeniem przedemerytalnym trzynastkę otrzyma 1,6 tys. osób na kwotę 2,9 mln zł. W sumie trzynastą emeryturę w regionie w tym roku dostanie ponad 466 tys. świadczeniobiorców na kwotę niemal 830 mln zł, w kraju 8,5 mln osób na łączną kwotę ponad 15,1 mld zł – dodaje rzeczniczka.

 

Kto ma prawo do świadczenia

Trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. 

 

W przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka.  Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaci ZUS.  Natomiast w sytuacji gdy jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób, to przysługuje wówczas jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które jest podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

 

Jaka jest wysokość trzynastki

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. Z dodatkowego rocznego świadczenia nie ma potrąceń i egzekucji.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt i realizacja: WiWi.pl