Wizyta Wicewojewody w Gminie Radomin


25 maja mieliśmy zaszczyt gościć Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Józefa Ramlau. Wizyta miała na celu podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piórkowo w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowaniem objęte jest zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo w km od 0+000 do 0+993″ całkowita wartość inwestycji wyniosła 422 096,64 zł natomiast dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 55% całkowitej wartości inwestycji, co daje kwotę 232 153,00 zł. Kwota do zadania inwestycyjnego zostanie wypłacona w postaci refundacji.

Przebudową objęty został odcinek 993mb o szerokości 3,5m. Zostały wykonane obustronne pobocza o szerokości 0,75m oraz nawierzchnia drogi została wykonana w technologii: podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją z grysami. Zamontowano znaki oraz próg zwalniający na wysokości placu zabaw w miejscowości Piórkowo.

Korzystając z okazji Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski zabrał wicewojewodę do miejscowości Radomin, gdzie trwa przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 223, aby pokazać trwającą tam obecnie przebudowę drogi.


Projekt i realizacja: WiWi.pl