Aktualizacja modernizacji dróg


Przebudowa drogi na odcinku Radomin-Bachórz z kierunku miejscowości Gaj oraz przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 223 w miejscowości Radomin zbliża się ku końcowi.

W przypadku obu dróg dotychczas został położony gruz oraz została wykonana podbudowa 15 cm + 5cm. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy utrwalanie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami 5-8mm.


Projekt i realizacja: WiWi.pl