Odbiór techniczny inwestycji drogowej w Jakubkowie


Gmina Radomin zakończyła kolejną inwestycję drogową zrealizowaną w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych edycja I. 


Nową drogą tym razem mogą cieszyć się mieszkańcy miejscowości Jakubkowo. Odbiór techniczny inwestycji odbył się w piątek 5 sierpnia br. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych z Lipna. 

Przebudowie podlegał odcinek drogi o długości ponad 2 km (2132 mb). Nowa jezdnia wykonana z 2 warstw asfaltu posiada zjazdy w ilości 20 szt., 3 łuki kołowe oraz pobocza po obu stronach drogi po 0,5 m.

Roboty wykonane zostały w czasie od 4 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 270 005,38 zł. Gmina Radomin na przebudowę przedmiotowej drogi otrzymała promesę na kwotę 1 002 250,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny z budżetu gminy to 267 755,38 zł stanowiący 21% ostatecznej wartości inwestycji.Projekt i realizacja: WiWi.pl