„Odbiór paneli fotowoltaicznych z Radnym Sejmiku”


26 października dokonano odbioru ostatniej zaplanowanej na ten rok inwestycji związanej z montażem paneli fotowoltaicznych. Gościem szczególnym biorącym udział w wydarzeniu był Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Członek Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Polityki Regionalnej Pan Paweł Zgórzyński.

Tym razem odnawialne źródła energii o mocy 40 kW zostały zamontowane na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Radominie, a pracę wykonawcze powierzone zostały firmie Solar Breaker z Warszawy. Koszt całkowity zadania wyniósł 139 068,23 zł, z czego kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego stanowi wartość 33 919,08 zł.

Tego dnia Radny Sejmiku odwiedził także pozostałe obiekty użyteczności publicznej Gminy Radomin, na których zamontowane zostały odnawialne źródła energii dzięki dofinansowaniom ze środków unijnych pozyskanych z programu RPO organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Do miejsc tych należało m.in. Stacja Uzdatniania Wody w Szczutowie, Stacja Uzdatniania Wody w Dulsku, Szkoła Podstawowa w Radominie, Przedszkole Publiczne w Radominie oraz Szkoła Podstawowa w Płonnem.Projekt i realizacja: WiWi.pl