Umowa sponsorska z firmą Dacsa


Dzięki działaniom Zarządu KS Sokół Radomin oraz Wójta Gminy Radomin Piotra Wolskiego udało się uzyskać kolejnego sponsora dla klubu sportowego, a swoją hojnością wykazała się firma DACSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bocheńcu.

W dniu 30 września została podpisana umowa sponsorska z Członkiem Zarządu Dacsa Polska Sp. z o.o. Adamem Drozdowskim, na mocy której klub sportowy z Gminy Radomin otrzyma pomoc finansową.

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w chęć wsparcia na rzecz działalności sportowej klubu.Projekt i realizacja: WiWi.pl