„Przebudowa drogi gminnej nr 110320C w miejscowości Płonne”


W dniu 10 sierpnia br. nastąpił odbiór zakończonej inwestycji na terenie Gminy Radomin pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110320C w miejscowości Płonne”. Koszt modernizacji wyniósł 239 786,90 zł, a jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Umowa z firmą została podpisana w dniu 16.06. br., natomiast pracę remontowe trwały od lipca do 6 sierpnia br.

Przebudowany odcinek drogi ma długość 999 m, szerokość 4 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na szerokości 75 cm. Nawierzchnia została utrwalona emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Przy modernizacji wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, roboty przygotowawcze – poszerzenie, roboty powierzchniowe – podbudowa, nawierzchnia, pobocza, zjazdy, roboty wykończeniowe, oznakowania pionowe.

W odbiorze wzięli udział: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Zastępca Wójta Sławomir Rożek, pracownicy Urzędu, Sołtys wsi Płonne Grażyna Szarszewska, inspektor nadzoru budowlanego Marcin Jabłoński, a także przedstawiciele firmy wykonawczej.


 


Projekt i realizacja: WiWi.pl