OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


UWAGA !! 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy w Radominie informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, kompletnych elektroodpadów, tekstyliów z nieruchomości położonych na terenie gminy Radomin.

Odpady będą zbierane w punktach:
1. RADOMIN (na terenie Samorządowego Zakładu Budżetowego) – w godz. 10.30 – 12.30
2. DULSK (parking przy Wiejskim Domu Kultury) – w godz. 08.10 – 10.10
3. PŁONNE (parking przy Plebanii) – w godz. 12.30 – 14.30

Przyjmowane będą wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Radomin.

Rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych:
1. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. urządzenia zawierające freony, sprzęt AGD i RTV, zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne itp.),
2. odpady wielkogabarytowe (np. stoły, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.).

WAŻNE!!! W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z rolnictwa, czy też z świadczonych usług na rzecz innych osób np. opakowania po środkach ochrony roślin stosowanych w gospodarstwie rolnym, worki i folie po sianokiszonkach, części i zużyte oleje z naprawy pojazdów prowadzonej na rzecz innych osób, odpady budowlane, poremontowe wytworzone przez inny podmiot.
Odpady dostarczone do punktu winny być posegregowane na poszczególne grupy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl