Podpisanie umowy dotyczącej konkursu sportowego


 

W dniu 19 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin został ogłoszony konkurs na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze gminy. Do dyspozycji komisji przyznano kwotę 60 000,00 zł

Z wnioskiem wystąpił tylko jeden klub sportowy – SOKÓŁ Radomin. Po zapoznaniu się ze złożoną w ramach konkursu ofertą, komisja dokonała jej oceny i postanowiła przyznać dofinansowanie w całej kwocie do złożonej oferty, w ramach zadania: Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym SOKÓŁ Radomin.

W dniu 24 lutego br. została podpisana umowa w obecności Wójta Gminy Radomin Piotra Wolskiego, Skarbnika Gminy Radomin Wioletty Agatowskiej oraz członków Klubu Sportowego SOKÓŁ Radomin.


Projekt i realizacja: WiWi.pl