Podziękowania


W dniu 15 lutego 2021 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Radomin zorganizowały uroczystość w celu podziękowania za pełnioną służbę oraz lata owocnej współpracy st. bryg. w st. spocz. Pawłowi Warlikowskiemu, byłemu komendantowi Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Tego dnia zostali również zaproszeni st. asp. Krzysztof Zieliński oraz asp. sztab. Zbigniew Gwarek, którzy również pożegnali się z pełnioną służbą przechodząc na emeryturę. Jednostki OSP oraz Z-ca Wójta Gminy Radomin Pan Sławomir Rożek, w ramach wdzięczności, przekazali upominki życząc pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w zdrowiu.

Od lewej asp. sztab. Zbigniew Gwarek, st. bryg. w st. spocz. Paweł Warlikowski, st. asp. Krzysztof Zieliński

Od lewej asp. sztab. Zbigniew Gwarek, st. bryg. w st. spocz. Paweł Warlikowski, st. asp. Krzysztof Zieliński


Projekt i realizacja: WiWi.pl