Odbiór drogi w miejscowości Dulsk


20 listopada 2020 r. wykonawca oddał do użytku drogę gminną nr 110342 Dulsk – Dulsk–Spiczyny. 

Przebudowa drogi gminnej nr 110342 w miejscowości Dulsk obejmowała odcinek drogi gminnej w Dulsku o długości 804 mb. Szerokość odcinka to 3 m. Utrwalenie nawierzchni polegało na podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami o grubości 8-11 mm oraz 5-8 mm. Dolna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm została wykonana z gruzu betonowego 0-63 mm. Górna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm wykonana została z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Na tej trasie powstało 14 zjazdów oraz oznakowanie pionowe. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości. Przebudowana droga ma za zadanie połączyć przedmiotową drogę gminną z drogą powiatową nr 2129C relacji Dulsk – Sitno oraz zapewnić dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i pól.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR–DAR z  Chrostkowa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 180 677,16. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do przedmiotowego zadania wyniosła 90 338,00 zł.Projekt i realizacja: WiWi.pl