Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych – kultura fizyczna i sport


 

WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin”

Lp.

Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt

zadania w zł

Wnioskowana

kwota dotacji w zł

Wysokość

przyznanego

dofinansowania

z budżetu gminy

w zł

1

1

KS „SOKÓŁ” Radomin

Zdrowo bo na sportowo!”

5600,00 zł

5000,00 zł

5000,00 zł

2

2

OSP Płonne

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród strażaków OSP z terenu Gminy Radomin”

3560,00 zł

2900,00 zł

2900,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl