Uroczyste otwarcie drogi w Rętwinach


8 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej w Rętwinach połączone z jej poświęceniem. Modernizowany odcinek to trasa Rętwiny-Szczutowo.

W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Radni Rady Gminy, Sołtysi, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, Urzędu Gminy i jednostek podległych Gminie Radomin, jednostka OSP Rętwiny, Koło Gospodyń Wiejskich Rętwiny oraz mieszkańcy. Swoją obecnością zaszczycił Gminę Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau. Otwarcie drogi było połączone z jej poświęceniem przez proboszcza Parafii w Radominie ks. Andrzeja Majewskiego.

Wójt oraz Wicewojewoda mówili o dobrej współpracy samorządu z województwem. Zebrani dowiedzieli się też o bonie inwestycyjnym, który Gmina Radomin otrzymała od Rządu w miniony poniedziałek.

Modernizacja obejmowała odcinek drogi gminnej nr 110322C w Rętwinach o długości 950 m. Szerokość odcinka to 3,5 m. Utrwalenie nawierzchni polegało na podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami o grubości 8-12 mm oraz 5-8 mm. Dolna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm została wykonana z gruzu betonowego 0-63 mm. Górna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm wykonano z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Na tej trasie powstały: przystanek autobusowy, 3 mijanki o szerokości 7m każda, próg zwalniający i oznakowanie pionowe oraz kilkanaście zjazdów. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości, a także odtworzone rowy na długości 1702 mb.


 


Projekt i realizacja: WiWi.pl