Do czerwca zabiorą azbest


Pomimo ciężkiej sytuacji w kraju tj. pandemii Gmina Radomin realizuje inwestycje. Jedną z nich jest usuwanie wyrobów z azbestu.

Inwestycja dotyczy prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radomin” realizowanych przez firmę P. H. U. US-KOM z Gostynina. Umowa została podpisana 27 marca b.r., natomiast realizacja (odbiór azbestu) nastąpi do 8 czerwca b.r. Wyroby zawierające azbest zostaną odebrane z 22 posesji naszej Gminy. Łączna ilość to będzie ok. 48 ton. Wykonawca zachowa wszystkie środki ostrożności. 

Dofinansowanie tego zadania pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór na tegoroczną inwestycję jest już zamknięty, termin upłynął w lutym. 

Staramy się na bieżąco realizować wszystkie planowane przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. Można składać wnioski na kolejny rok, nabór jest ciągły. 

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl