Oddanie do użytku drogi w Rętwinach


W dniu 17 lutego 2020 r. wykonawca oddał do użytku drogę gminną w Rętwinach. 

Modernizacja obejmowała odcinek drogi gminnej nr 110322C w Rętwinach o długości 950 m. Szerokość odcinka to 3,5 m. Utrwalenie nawierzchni polegało na podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami o grubości 8-12 mm oraz 5-8 mm. Dolna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm została wykonana z gruzu betonowego 0-63 mm. Górna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm wykonano z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Na tej trasie powstały: przystanek autobusowy, 3 mijanki o szerokości 7m każda, próg zwalniający i oznakowanie pionowe oraz kilkanaście zjazdów. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości, a także odtworzone rowy na długości 1702 mb. Przebudowana droga ma za zadanie połączyć drogę gminną z drogą powiatową nr 2131C relacji Plebanka-Radomin oraz zapewnić dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i pól.

Odbiór techniczny nastąpił 17 lutego 2020 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR-DAR, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 349 958,37 zł. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do przedmiotowego zadania wyniosła 209 975,00 zł. Z czego 701,00 zł wpłynęło w 2019 r. a kwota 209 274,00 zł w 2020 r.Projekt i realizacja: WiWi.pl