OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


UWAGA!!I
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Urząd Gminy w Radominie informuje, że w dniu 27 września 2019 r. (piątek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów, tekstyliów z nieruchomości położonych na terenie gminy Radomin.
Odpady będą zbierane w punktach:
1. RADOMIN (na terenie Samorządowego Zakładu Budżetowego) – w godz. 08.00 – 10.00
2. DULSK (parking przy Wiejskim Domu Kultury) – w godz. 08.00 – 10.00
3. PŁONNE (parking przy Plebanii) – w godz. 10.30 – 12.30
Przyjmowane będą wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Radomin.
Rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych:
1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. urządzenia zawierające freony, sprzęt AGD i RTV, zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne itp.),
2. odpady wielkogabarytowe (np. stoły, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.).
WAŻNE!!! W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z rolnictwa, czy też z świadczonych usług na rzecz innych osób np. opakowania po środkach ochrony roślin stosowanych w gospodarstwie rolnym, worki i folie po sianokiszonkach, części i zużyte oleje z naprawy pojazdów prowadzonej na rzecz innych osób, odpady budowlane, poremontowe wytworzone przez inny podmiot.
Odpady dostarczone do punktu winny być posegregowane na poszczególne grupy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl