Dożywianie dzieci w szkole


Dożywianie dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł do 15 sierpnia mogą ubiegać się o przyznanie dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole od września 2019 r.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty/emerytury, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

  2. w przypadku rolników aktualny nakaz podatkowy za 2019 r. lub zaświadczenie o pow. posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie pod numerem tel. 533 308 763


Projekt i realizacja: WiWi.pl