Drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2_konkurs uzaleznienia 2019

wzór oferty realizacji zadania publicznego 20

Wzór-nowy-Sprawozdanie-częściowekońcowe-z-wykonania-zadania-publicznego


Projekt i realizacja: WiWi.pl