Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczewko etap II o długości 393 m.


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczewko etap II o długości 393 m.

W dniu 12 września br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko. Jest to odcinek drogi w miejscowości Wilczewko. Przebudowa tej drogi jest finansowana w całości z budżetu Gminy Radomin a koszt inwestycji wynosi 155 524,89 zł.

Droga została wykonana na podbudowie tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Przebudowany odcinek drogi ma długość 393 mb, szerokość 4 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na szerokości 75 cm. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo.

Projekt i realizacja: WiWi.pl