Podpisanie umów o realizację zadania publicznego


W dniu 09 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Radomin podpisał umowy o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień na terenie gminy Radomin na łączną kwotę 15 tyś z : Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku, Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP, Stowarzyszeniem Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i okolic, OSP Płonne, Stowarzyszeniem Jakubowym z siedzibą w Płonnem, Stowarzyszeniem „ Szansa dla Szafarni i okolic” oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych na kwotę 30 tyś zł z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP, OSP Płonne oraz Klubem Sportowych „ Sokół” Radomin.

Projekt i realizacja: WiWi.pl