„Akademia Młodego Strażaka”


W ramach zadania „Akademia Młodego Strażaka” współfinansowanego ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Płonne w dniu 6 kwietnia w gminnym Domu Kultury w Radominie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarnej – „Młodzież zapobiega pożarom”. Głównym organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna Płonne w partnerstwie z województwem kujawsko-pomorskim, Gminą Radomin, Państwową Strażą Pożarną w Golubiu-Dobrzyniu oraz Odziałem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radominie. W konkursie brało udział 15 uczestników ze wszystkich szkół z terenu gminy Radomin. Komisja pod przewodnictwem st.kpt. Piotra Kubackiego ogłosiła wyniki, które przedstawiają się następująco:

Grupa młodsza:
1. Maria Gwarek (Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem)
2. Jacek Krakowski (Szkoła Podstawowa w Radominie)
3. Zofia Jasińska (Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem)

Grupa starsza:
1.Karola Błaszkiewicz (Publiczne Gimnazjum w Radominie)
2. Daria Dąbrowska (Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem)
3. Jacek Kozłowski (Szkoła Podstawowa w Radominie)

Wyżej wymienione osoby będą reprezentować gminę na etapie powiatowym 10 kwietnia. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Projekt i realizacja: WiWi.pl