Wyniki otwartego konkursu 2/2018


Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2018 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania w zł

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Całkowity koszt zadania w zł po korekcie zakresu finansowego zadania

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł

Uwagi

1

1/2018

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku

„Nie palę, nie piję…, a żyję „

3 400,00 zł

3 400,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

2

2/2018

Chorągiew Kujawsko -Pomorska ZHP

„Zajęcie terenowo – krajoznawcze dla dzieci i młodzieży należących do Związku Harcerstwa Polskiego”

2 800,00 zł

1 100,00 zł

Nie dotyczy

1 100,00 zł

3

3/2018

Stowarzyszenie Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i okolic

„Relaks w naszym kraju”

9 900,00 zł

4 500,00 zł

nie dotyczy

4 500,00 zł

4

4/2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Płonnem

„Przeciwdziałanie nałogom na terenie Gminy Radomin”

10 590,00 zł

5,030,00 zł

4,300,00 zł

2 100,00 zł

5

5/2018

Stowarzyszenie Jakubowe z siedzibą w Płonnem

„Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

5 450,00 zł

4 700,00 zł

3.050,00 zł

2.300,00 zł

6

6/2018

Stowarzyszenie „Szansa dla Szafarni i okolic”

„Spotkania pokoleń. Łączmy się”

8 100,00 zł

4. 320,00 zł

6 930,00 zł

3.500,00 zł

Radomin, dnia 05.04.2018 r.

                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                                                                                                                              /-/ Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl