Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin.


Koszt całkowity 308 773,50 zł, dofinansowanie z FOGR 87 500 zł

Projekt i realizacja: WiWi.pl