Informacja o VAT z Urzędu Skarbowego


JPK-VAT jest nowym obowiązkiem, którym od 1 stycznia 2018r. zostaną objęci Wszyscy mikroprzedsiębiorcy składający deklaracje VAT-7 iVAT-7K, w związku z tym naszym celem jest dotarcie z
tą informacją do jak najszerszego grona podatników.


Projekt i realizacja: WiWi.pl