Przebudowa drogi gminnej nr 110331 C Bocheniec-Piórkowo Etap I


Kolejną drogę odebrano i oddano do użytku w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Bocheńcu. Przebudowano drogę z Bocheńca do Piórkowa- etap I o łącznej długości 914 m i szerokości 4 m, utwardzono także pobocza po 0,75m szerokości z obu stron. Wykonawcą tego odcinka było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski, Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo. Odbioru zakończonej inwestycji p. n.: Przebudowa drogi gminnej nr 110331 C relacji Bocheniec– Piórkowo etap I dokonali: Piotr Wolski- Wójt Gminy Radomin, Piotr Gomse- kierownik robót z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MAR-DAR, Marcin Jabłoński- inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy Urzędu Gminy Radomin. Zmodernizowany odcinek drogi ułatwi komunikację mieszkańcom Gaju i Bocheńca z drogą powiatową, znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców jak i podróżujących po Naszej Gminie. W przyszłym roku planowana jest modernizacja kolejnego odcinka drogi relacji Bocheniec-Piórkowo o długości 1 km w stronę miejscowości Gaj.


Projekt i realizacja: WiWi.pl