Dystrybucja żywności w GOPS Radomin


W dniu 6 czerwca b. r. na terenie Urzędu Gminy Radomin odbyła się kolejna – 5 edycja dystrybucji żywności z programu PO PŻ za pośrednictwem Caritas Polska. Żywność odebrały 178 rodziny, w tym 489 osób, które spełniły kryterium dochodowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Gminy serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które były zaangażowane w pomoc przy dystrybucji. Tym samym prosimy osoby, które nie odebrały skierowania, a spełniają kryterium dochodowe ( tj. 1028 zł – os. w rodzinie, 1268 zł – os. samotnie gospodarujące), aby zgłosiły się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Projekt i realizacja: WiWi.pl