Modernizacja drogi dojadowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny I Etap


koszt całkowity – 226 196,47 zł
dofinansowanie z FOGR – 80 000,00 zł


Projekt i realizacja: WiWi.pl