Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny II Etap


koszt całkowity – 417 340,35zł
dofinansowanie z FOGR  –166 936,14zł


Projekt i realizacja: WiWi.pl