Referat Infrastruktury

Referat Infrastruktury, gospodarki komunalnej, spraw wojskowych i obronności

 

Kierownik 

Łukasz Mazurkiewicz

l.mazurkiewicz@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 23

Pokój nr 14

 

Inspektor ds. inwestycji, nieruchomości i ochrony środowiska

Barbara Boniecka

b.boniecka@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 21

Pokój nr 14

 

Podinspektor ds ochrony zdrowia, obrony cywilnej i spraw wojskowych

Józef Fajfer

j.fajfer@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 21

Pokój nr 14

 

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Agnieszka Muszyńska

a.muszynska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 19

Pokój nr 14

 

Referent ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i działalności gospodarczej

Marta Szulc

m.szulc@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 19

Pokój nr 14

Projekt i realizacja: WiWi.pl