• Droga Łubki - Płonne

Modernizacja drogi w Dulsku tzw. Dolna droga

koszt całkowity – 275 732,24 zł


Budowa drogi w Dulsku

koszt całkowity – 97 650,83 zł


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny II Etap

koszt całkowity – 417 340,35zł dofinansowanie z FOGR  –166 936,14zł


Modernizacja drogi dojadowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny I Etap

koszt całkowity – 226 196,47 zł dofinansowanie z FOGR – 80 000,00 zł


Remont drogi w Dulsku


Przybudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre

W dniu 31 grudnia 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. : ”Przebudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre, gmina Radomin.” W imieniu Zarządu…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl