• Droga Łubki - Płonne

Lato w Dolinie Drwęcy


Bezpłatne badanie wzroku


Noc Bibliotek w Płonnem

Nocne Bibliotek w Płonnem 9 czerwca w sobotę o godz. 19 w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem odbyła się akcja Noc Bibliotek. Tegoroczna akcja Noc Bibliotek odbyła się pod…


IV edycja Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć”

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie wzięli udział w IV edycji Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć”. Pomysłodawcami konkursu są: poseł na Sejm RP Grzegorz Schreiber i poseł do…


Akademia w Szkole Podstawowej w Radominie

W dniu 10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Radominie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Hasłem przewodnim tegorocznej uroczystości były „Majowe Rocznice”. W programie…


Informacja !!!

Informacja !!! Zgłaszanie szkód w związku długotrwałą suszą w 2018 roku   Wójt Gminy Radomin informuje, że w związku z otrzymanym w dniu  12.06.2018 r. wezwaniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do pilnego…


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Radomin. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami…


Kolejne dofinansowanie na modernizację dróg

Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski podpisał w dniu 6 czerwca 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim oraz V – ce Marszałkiem Województwa…


Nowe taryfy za wodę i ścieki

INFORMACJA Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie informuje, że od dnia 11 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją Nr GD.RET.070/2/D/2018.KR przez…


Pomoc Żywnościowa


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl