• Droga Łubki - Płonne

Szczepienia na terenie Gminy Radomin

  W dniu 10 lutego 2021 r. odbyły się kolejne szczepienia na terenie Gminy Radomin. Pomoc osobą, które nie miały możliwości dotrzeć na miejsca szczepienia udzieliły Ochotnicze Straże Pożarne z…


Radomin logo

Nowe mieszkania w Gminie Radomin

  W dniu 08.02. br. w Urzędzie Gminy Zbójno odbyło się spotkanie z udziałem Pani Minister Iwony Michałek wraz z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości Panem Jarosławem Puckiem i Panem Jakubem…


Radomin logo

Zastępca Wójta w Gminie Radomin

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Radomin został powołany Pan Sławomir Rożek. Wójt Gminy Radomin osobiście wręczył akt powołujący na…


Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów

Informuję, że Dyrektor CBS (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.


Nabór wniosków o dofinansowanie


W kujawsko-pomorskim ponad 16,7 tys. osób korzysta z Małego ZUS plus

  Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus, muszą pamiętać o terminowym złożeniu dodatkowych dokumentów rozliczeniowych. Termin ten mija 10 i 15 lutego. Z Małego ZUS plus obecnie korzysta ponad…


Apelujemy o ostrożność

  W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i zawiejami śnieżnymi oraz bardzo niskimi temperaturami uprzejmie proszę o wzmocnienie bieżącego monitoringu sytuacji na terenie Gminy Radomin.…


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.

  Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną)…


eKRUS

  eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu…


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl