• Droga Łubki - Płonne

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczewko etap II o długości 393 m.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczewko etap II o długości 393 m. W dniu 12 września br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „ Przebudowa drogi…


Susza nowy termin !!!


DOŻYNKI GMINNE „DULSK 2018”

DOŻYNKI GMINNE „DULSK 2018” 26 sierpnia mieszkańcy gminy Radomin zebrali się na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Dulsku, aby wspólnie świętować zakończenie żniw. Dożynki to staropolski obyczaj, piękna, trwająca przez…


Odbiór termomodernizacji szkoły podstawowej w Płonnem na terenie gminy Radomin

W dniu 29 sierpnia 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji szkoły podstawowej w Płonnem w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie…


Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem na Zielonej szkole w Górznie

W dniach 10-11 września 2018 r. uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem pojechali na „Zieloną Szkołę” do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie. Środki na bezpłatne uczestnictwo…


Nabór uczestników do projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin”

Nabór uczestników do projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin” Informujemy, że Gmina Radomin będzie ubiegać sie o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej: 3…


Najstarsza mieszkanka Gminy Radomin obchodzi swoje 100 – letnie

100 – lecie Najstarsza mieszkanka Gminy Radomin obchodzi swoje 100 – letnie urodziny równolegle z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober spotkał się z mieszkanką naszej…


Przekazanie Sprzętu Strażackiego

W dniu 29.06.2018 r. Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie na…


SUSZA !!!

POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU   Pomoc suszowa – uprawy rolne Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w…


Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I

Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I W dniu 21.08.2018 r. w Płonnem oddano do użytku drogę gminną nr 110320C relacji Płonne – Bocheniec na długości…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl