• Droga Łubki - Płonne

Wspólne ubieranie choinki 06.12.2017 r.

W dniu 6 grudnia 2017 r. gimnazjaliści, uczniowie oraz przedszkolacy z Radomina oraz mieszkańcy Gminy Radomin wspólnie z Wójtem Gminy Piotrem Wolskim stroiły choinkę, która stanęła przy Urzędzie Gminy w…


Harmonogram Orlik 04.12.2017 r. do 10.12.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 04.12.2017r. do 10.12.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…


Możliwości uzyskania dotacji w ramach projektu Fabryka Firm


Informacja z KRUS

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów…


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu – Dobrzyniu

Komunikat w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2017/2018 Okres jesienno-zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dymowych i…


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu – Dobrzyniu

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych 2017/2018 W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i możliwością wystąpienia  ekstremalnych warunków pogodowych, których skutki mogą negatywnie oddziaływać na…


Nikodem Stasiak uczeń V klasy Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem w czołówce mistrzów pięknej mowy

Nikodem Stasiak w czołówce mistrzów pięknej mowy. W dniach od 23-26.11.2017 r. w Legnicy odbył się 33 Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dzieci szkół podstawowych. Jednym z przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego był Nikodem…


Zaproszenie mieszkańców Gminy Radomin na wspólne spotkanie wigilijne


Zaproszenie do wspólnego ubierania choinki


Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin.

Koszt całkowity 308 773,50 zł, dofinansowanie z FOGR 87 500 zł


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl