• Droga Łubki - Płonne

XXII Konferencja Historyczna „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”

23 października w hali sportowej w Skrwilnie odbyła się XXII Konferencja Historyczna. Pomysłodawcą cyklu spotkań, prezentujących historię gmin jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Przedstawicielami Gminy Radomin byli Przewodniczący Rady Gminy…


Oferta realizacji zadania publicznego

  Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817 z…


Harmonogram Orlik 23-29.10.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 23.10.2017r. do 29.10.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…


Zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu.


Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni gościli dyrektorzy , nauczyciele oraz pracownicy oświaty z gminy Radomin. Uroczystemu wręczeniu nagród przewodniczył wójt gminy Radomin…


Terminy spotkań informacyjnych dla mieszkańców w miesiącu październiku.


Harmonogram Orlik od 16.10.2017 r. do 22.10.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 16.10.2017r. do 22.10.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…


Sukces ucznia w Płonnem

Sukces ucznia ze Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem 12 października na Zamku Golubskim odbyły się eliminacje wojewódzkie w konkursie krasomówczym. Nikodem Stasiak uczeń klasy piątej SP w Płonnem reprezentował…


Zaproszenie na spotkanie informacyjne „JESTEM SWOIM SZEFEM”

Szanowni  Państwo,   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zaprasza na spotkanie informacyjne  „JESTEM SWOIM SZEFEM”, dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Data i…


Informacja dot. ubezpieczeń dzieci oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych.

Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych! Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl