Inwestycje

Inwestycje w roku 2017

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa 23 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin.

Koszt całkowity inwestycji 571 468,29 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 358 000,00 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110311C Szczutowo – Jakubkowo

Całkowity koszt realizacji zadania 432 952,98 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 115 815,00 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Dulsku)

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 273 988,05 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 137 648,16 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin

Koszt całkowity 308 773,50 zł, dofinansowanie z FOGR 87 500 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Radominie)

Koszt całkowity inwestycji 356 410,40 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 252 961,53zł

WIĘCEJ


Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi na terenie Gminy Radomin

Koszt całkowity inwestycji 90 230,66 zł

WIĘCEJ


Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie

Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie Całkowity koszt realizacji wyniósł: 25 159,96 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Radomin

Całkowity koszt realizacji inwestycji 21 500,00 zł

WIĘCEJ


Budowa trybun przy boisku

Zakup trybun w ramach wyposażenia boiska sportowego w Radominie Całkowity koszt realizacji inwestycji 10 627,20 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110331 C Bocheniec-Piórkowo Etap I

Kolejną drogę odebrano i oddano do użytku w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Bocheńcu. Przebudowano drogę z Bocheńca do Piórkowa- etap I o łącznej długości 914 m i szerokości…

WIĘCEJ


Remont drogi gminnej nr 110314C Łubki – Jakubkowo

W dniu 31 lipca 2017 r. w Jakubkowie oddano do użytku drogę gminną prowadzącą z Jakubkowa do Łubek- etap I o łącznej długości 735 m i szerokości 5 m. Wykonawcą…

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl