Inwestycje

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczewko etap II o długości 393 m.

W dniu 12 września br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko. Jest to odcinek drogi w…

WIĘCEJ


Droga Kamionka – Sokołowo

W dniu 21.08.2018 r. w Kamionce oddano do użytku drogę gminną nr 110335C relacji Kamionka – Sokołowo na długości 749 m etap drugi. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mar…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I

Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I W dniu 21.08.2018 r. w Płonnem oddano do użytku drogę gminną nr 110320C relacji Płonne – Bocheniec na długości…

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Płonnem)

W dniu 29 sierpnia 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji szkoły podstawowej w Płonnem w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie…

WIĘCEJ


Odbiór instalacji fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego na terenie gminy Radomin

W dniu 25 lipca 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru od firmy PANEL-METAL zadania inwestycyjnego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin”. Przedmiotem inwestycji był montaż…

WIĘCEJ


Zakup autobusu dla szkół z terenu Gminy Radomin

Zakup autobusu dla szkół z terenu Gminy Radomin Całkowity koszt realizacji inwestycji 162 123,26 zł

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2017

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa 23 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin.

Koszt całkowity inwestycji 571 468,29 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 358 000,00 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110311C Szczutowo – Jakubkowo

Całkowity koszt realizacji zadania 432 952,98 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 115 815,00 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Dulsku)

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 273 988,05 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 137 648,16 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin

Koszt całkowity 308 773,50 zł, dofinansowanie z FOGR 87 500 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Radominie)

Koszt całkowity inwestycji 356 410,40 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 252 961,53zł

WIĘCEJ


Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi na terenie Gminy Radomin

Koszt całkowity inwestycji 90 230,66 zł

WIĘCEJ


Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie

Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie Całkowity koszt realizacji wyniósł: 25 159,96 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Radomin

Całkowity koszt realizacji inwestycji 21 500,00 zł

WIĘCEJ


Budowa trybun przy boisku

Zakup trybun w ramach wyposażenia boiska sportowego w Radominie Całkowity koszt realizacji inwestycji 10 627,20 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110331 C Bocheniec-Piórkowo Etap I

Kolejną drogę odebrano i oddano do użytku w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Bocheńcu. Przebudowano drogę z Bocheńca do Piórkowa- etap I o łącznej długości 914 m i szerokości…

WIĘCEJ


Remont drogi gminnej nr 110314C Łubki – Jakubkowo

W dniu 31 lipca 2017 r. w Jakubkowie oddano do użytku drogę gminną prowadzącą z Jakubkowa do Łubek- etap I o łącznej długości 735 m i szerokości 5 m. Wykonawcą…

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2016

Zakup samochodu do przewozu osób

Całkowity koszt inwestycji 23 379,75 zł

WIĘCEJ


Zakup rozkładarki do mas bitumicznych

WIĘCEJ


Przebudowa drogi Radomin – Gaj – Piórkowo

koszt całkowity – 606 924,50 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 381 176,00 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Łubki – Płonne

koszt całkowity – 268 418,55 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Płonne – Rodzone

koszt całkowity – 230 202,48 zł

WIĘCEJ


System nawadniania boiska w Radominie

WIĘCEJ


Remont klasy w Szkole Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Ogrodzenie boiska sportowego w Dulsku

WIĘCEJ


Budowa boiska sportowego w Piórkowie

WIĘCEJ


Montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dulsk

WIĘCEJ


Remont kuchni w Gimnazjum w Radominie

WIĘCEJ


Konserwacja nawierzchni boiska sportowego na orliku w Radominie

WIĘCEJ


Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Remont kuchni GOK Radomin

   

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2015

Modernizacja drogi Radomin – Gaj – Wilczewo (II etap)

koszt całkowity – 295 263,62 zł

WIĘCEJ


Odświeżanie parkietu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomin

WIĘCEJ


Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Radominie

WIĘCEJ


Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia

WIĘCEJ


Budowa stołówki oraz kuchni w Szkole Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin (II etap)

WIĘCEJ


Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin

koszt całkowity – 819 538,02 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 656 164,00 zł

WIĘCEJ


Remont Urzędu Gminy

WIĘCEJ


Utylizacja azbestu na terenie Gminy Radomin

WIĘCEJ


Zakup wentylatora oddymiającego

WIĘCEJ


Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2014

Budowa boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowości Płonne i Dulsk

koszt całkowity – 415 923,33 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 245 071,00 zł

WIĘCEJ


Termomodernizacja budynku Ośrodku Zdrowia w Radominie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Koszt ogólny inwestycji: 60 083,53 zl  

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin

koszt całkowity – 1 118 839,80 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 515 883,00 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Piórkowo-Ruże (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 199 982,42 zł            

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Radomin-Gaj (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 285 320,68 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Radomin-Trąbin (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 246 622,50 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Bocheniec – Rętwiny (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 510 057,85 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Szczutowo-Jakubkowo (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 133 375,94 zł a

WIĘCEJ


Modernizacja drogi w Dulsku tzw. Dolna droga

koszt całkowity – 275 732,24 zł

WIĘCEJ


Podświetlenie kościołów w miejscowości Dulsk i Radomin

 

WIĘCEJ


Termomodernizacja budynku komunalnego GOK

koszt całkowity – 128 055,93 zł

WIĘCEJ


Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi Radomin

koszt całkowity – 66 055,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 45 347,00 zł

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka

koszt całkowity – 35 594,41 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 22 760,59 zł  

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia – II Etap

koszt całkowity – 78 475,92 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 48 922,00 zł  

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo II Etap

koszt całkowity – 22 964,94 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 14 200,63 zł

WIĘCEJ


Zakup koparko-ładowarki

koszt całkowity – 313 490,10 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 176 250,00 zł

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2013

Rekultywacja murawy boiska w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 124 488,75 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 75 965,00 zł  

WIĘCEJ


Budowa chodnika w Płonnem, wspólna inwestycja z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim

koszt całkowity – 46 734,46 zł

WIĘCEJ


Budowa drogi w Dulsku

koszt całkowity – 97 650,83 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum w Radominie

koszt całkowity – 14 885,62 zł

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin

koszt całkowity – 1 127 548,15 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 638 531,38 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny II Etap

koszt całkowity – 417 340,35zł dofinansowanie z FOGR  –166 936,14zł        

WIĘCEJ


Modernizacja budynku komunalnego GOK z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną w Radominie

koszt całkowity – 18 485,00 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną w miejscowości Płonne

koszt całkowity – 80 781,49 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 257,00 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Radominie

koszt całkowity – 3 774,18 zł

WIĘCEJ


Zakup placów zabaw

koszt całkowity – 36 900,00 zł

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia – I Etap

koszt całkowity – 50 467,64 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00 zł

WIĘCEJ


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo I Etap

koszt całkowity – 37 456,68 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 24 481,71 zł

WIĘCEJ


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczewo

koszt całkowity – 47 373,75 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 21 577,87 zł

WIĘCEJ


Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki

koszt całkowity – 200 562,70 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 119 145,00 zł

WIĘCEJ


Zakup samochodów strażackich dla OSP

koszt całkowity – 62 889,42 zł

WIĘCEJ


Zakup sprzętu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie

koszt całkowity – 232 593,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 114 825,00 zł

WIĘCEJ


Przedszkole w Szkole Podstawowej w Radominie po Gminnej Bibliotece Publicznej

Koszt całkowity – 2 687,11 zł

WIĘCEJ


Przygotowanie mieszkań socjalnych

Koszt całkowity –  11 092,61 zł

WIĘCEJ


GOK przystosowanie budynku dla młodzieży

WIĘCEJ


Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Remonty w Publicznym Gimnazjum w Radominie

WIĘCEJ


Remonty w Szkole Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Remonty w Szkole Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Sprzęt hydrauliczny dla OSP Łubki

WIĘCEJ


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

WIĘCEJ


Wymiana papy i wkładu kominowego na Ośrodku Zdrowia w Radominie

WIĘCEJ


Wyposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Dulsku

WIĘCEJ


Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Rętwinach

WIĘCEJ


Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Zakup trybun na boisko sportowe w Radominie

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2012

Modernizacja drogi dojadowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny I Etap

koszt całkowity – 226 196,47 zł dofinansowanie z FOGR – 80 000,00 zł

WIĘCEJ


Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szafarnia

koszt całkowity – 46 734,46 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 81 481,49 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 782,00 zł  

WIĘCEJ


Montaż lampy ulicznej w Rodzonem

koszt całkowity – 16 999,01 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy

koszt całkowity – 43 598,03 zł

WIĘCEJ


Usuwanie azbestu na terenie gminy Radomin

Koszt całkowity – 23 077,77 zł

WIĘCEJ


Sygnalizacja świetlna wraz z bezpiecznym przejściem w miejscowości Radomin

WIĘCEJ


Wsparcie dla organizacji pozarządowych

WIĘCEJ


Wymiana drzwi w Szkole Podstwowej w miejscowości Płonne

WIĘCEJ


Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Budowa chodnika w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 51 956,90 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 30 902,00 zł    

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2011

Pomieszczenie dla Klubu Sportowego SOKÓŁ

WIĘCEJ


Parking przy WDK w Dulsku

WIĘCEJ


Droga Wojewódzka nr 534

WIĘCEJ


Chodnik w Radominie w kierunku cmentarza

 

WIĘCEJ


Chodnik w miejscowości Płonne przy przystanku autobusowym

WIĘCEJ


Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny

WIĘCEJ


Utylizacja azbestu na terenie gminy Radomin

Koszt całkowity – 13 528,30 zł

WIĘCEJ


Budowa ujęcia wodociągowego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo – etap I

Koszt całkowity –  1 824 889,47 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 683 820,00 zł

WIĘCEJ


Rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie działki 108/10 w miejscowości Radomin – etap I

Koszt całkowity – 681 135,66 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 271 407,50 zł

WIĘCEJ


Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki

Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów Koszt całkowity – 46 903,33 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00…

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin

Koszt całkowity – 977 091,01 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 597 217,00 zł

WIĘCEJ


Remont drogi w Dulsku

Koszt całkowity – 33 576,92

WIĘCEJ


Przybudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre

W dniu 31 grudnia 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. : ”Przebudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre, gmina Radomin.” W imieniu Zarządu…

WIĘCEJ
Projekt i realizacja: WiWi.pl