Strona główna Inwestycje Gminne

 

herb

INWESTYCJE GMINNE

w roku 2011
herb

piorkowopo Przebudowa drogi gminnej Piórkowo-Dobre
o inwestycji

Koszt całkowity – 757 836,38 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 375 443,19 zł

drogadulsk04 Remont drogi w Dulsku
o inwestycji

Koszt całkowity – 33 576,92 zł

przydomowe2

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Radomin

o inwestycji

Koszt całkowity – 977 091,01 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 597 217,00 zł

lubkipo1

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

w miejscowości Łubki – etap I

o inwestycji

Koszt całkowity – 46 903,33 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00 zł

swietlicarpo3

Rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie

działki 108/10 w miejscowości Radomin - etap I

o inwestycji

Koszt całkowity – 529 647,37 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 191 992,50 zł

wodoszczut1

Budowa ujęcia wodociągowego z przebudową

sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo - etap I

o inwestycji

Koszt całkowity – 1 824 889,47 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego683 820,00 zł

azbest11 Utylizacja azbestu na terenie gminy Radomin
o inwestycji

Koszt całkowity – 23 077,77 zł


P1181392 Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny
o inwestycji


1 Chodnik w miejscowości Płonne przy przystanku autobusowym
o inwestycji


1 Chodnik w Radominie w kierunku cmentarza
o inwestycji


4 Droga Wojewódzka nr 534
o inwestycji


P1010021 Likwidacja parowy w Szczutowie
o inwestycji


DSCN1336 Lustra drogowe w miejscowości Szafarnia i Płonne
o inwestycji


PA030748 Parking przy WDK w Dulsku
o inwestycji


gok 063 Pomieszczenie dla Klubu Sportowego SOKÓŁ
o inwestycji


IMG 0234 Przystanek w Bocheńcu
o inwestycji


IMG 0274 Przystanek w Rętwinach
o inwestycji


100 0907

Zakup piłkarzyków, stołu do bilarda
i stołu do ping ponga

o inwestycji


 

herb

INWESTYCJE GMINNE

w roku 2012
herb
chodradpo2 Budowa chodnika w miejscowości Radomin
o inwestycji

Koszt całkowity – 51 956,90 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 30 902,00 zł

chodnikszafpo

Budowa chodnika przy drodze

powiatowej w miejscowości Szafarnia

o inwestycji

Koszt całkowity – 46 734,46 zł

lampyradpo

Montaż lamp ulicznych zasilanych

energią odnawialną w miejscowości Radomin

o inwestycji

Koszt całkowity – 46 734,46 zł

lamparodz2 Montaż lampy ulicznej w Rodzonem
o inwestycji

Koszt całkowity – 16 999,01 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego297 217 zł

parkingpo2 Budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy
o inwestycji

Koszt całkowity – 16 999,01 zł

azbest2 Usuwanie azbestu na terenie gminy Radomin
o inwestycji

Koszt całkowity – 23 077,77 zł

PA033908 Balustrada w miejscowości Radomin
o inwestycji
IMG 0236 Budowa mostka w miejscowości Dulsk
o inwestycji


3 Remont mostka w miejscowości Płonne
o inwestycji


DSCN1976 Sygnalizacja świetlna wraz z bezpiecznym przejściem
w miejscowości Radomin
o inwestycji


1 Utwardzenie terenu pod parking
przed Publicznym Gimnazjum w Radominie
o inwestycji


4 Wsparcie dla organizacji pozarządowych
o inwestycji


DSCN1722 Wymiana drzwi w Szkole Podstwowej
w miejscowości Płonne
o inwestycji


DSCN1720 Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Płonnem
o inwestycji 

herb

INWESTYCJE GMINNE

w roku 2013
herb
boiskoradpo Rekultywacja murawy boiska w miejscowości Radomin
o inwestycji

Koszt całkowity – 124 488,75

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 75 965,00

chodplonnepo Budowa chodnika w Płonnem, wspólna inwestycja z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim
o inwestycji

Koszt całkowity – 46 734,46

buddrogdulskpo Budowa drogi w Dulsku
o inwestycji

Koszt całkowity – 97 650,83

ParkGimRadpo

Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum

w Radominie

o inwestycji

Koszt całkowity – 14 885,62

BudPrzydoOczyszczaRadpo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminy Radomin

o inwestycji

Koszt całkowity – 1 127 548,15

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 638 531,38

moddrogplonneretwpo

Modernizacja drogi dojazdowej

do gruntów rolnych, Płonne - Rętwiny

o inwestycji

Koszt całkowity – 226 196,47

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 80 000,00

bibradpo

Modernizacja budynku komunalnego GOK z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę  Publiczną w Radominie

o inwestycji

Koszt całkowity – 18 485,00

lampuliczplonnepo

Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną

w miejscowości Płonne

o inwestycji

Koszt całkowity – 80 781,49

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 257,00

154 Modernizacja drogi Płonne - Rętwiny
o inwestycji

Koszt całkowity – 417 304,35

Dofinansowanie  – 299 168,71

parkszpradpo Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Radominie
o inwestycji

Koszt całkowity – 3 774,18

plonne Zakup placów zabaw
o inwestycji

Koszt całkowity – 36 900,00

swietszafarpo

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej

w miejscowości Szafarnia

o inwestycji

Koszt całkowity – 50 467,64

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00

swietszczutopo

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej

w miejscowości Szczutowo

o inwestycji

Koszt całkowity – 37 456,68

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 24 481,71

swietwilczewopo

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej

w miejscowości Wilczewo

o inwestycji

Koszt całkowity – 47 373,75

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 21 577,87

swieWiejlubkipo Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki
o inwestycji

Koszt całkowity – 200 562,70

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 119 145,00

swietwilczewpo Budowa świetlicy z płyty warstwowej w Wilczewku
o inwestycji

Koszt całkowity – 26 473,32

wozystraza1 Zakup samochodów strażackich dla OSP
o inwestycji

Koszt całkowity – 62 889,42

sprzedszb2 Zakup sprzętu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie
o inwestycji

Koszt całkowity – 232 593,00

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 114 825,00

przedszkradpo

Przedszkole w Szkole Podstawowej w Radominie

po Gminnej Bibliotece Publicznej

o inwestycji

Koszt całkowity – 2 687,11

mieszkasocja2 Przygotowanie mieszkań socjalnych
o inwestycji

Koszt całkowity – 11 092,61 zł

1 GOK przystosowanie budynku dla młodzieży
o inwestycji
5 Likwidacja parowy w Rodzonem
o inwestycji
DSCN1515 Lustro drogowe w miejscowości Łubki
o inwestycji
5 Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dulsku
o inwestycji
19 Remonty w Publicznym Gimnazjum w Radominie
o inwestycji
12 Remonty w Szkole Podstawowej w Płonnem
o inwestycji
11 Remonty w Szkole Podstawowej w Radominie
o inwestycji
3 Sprzęt hydrauliczny dla OSP Łubki
o inwestycji
DSCN1307 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
o inwestycji
DSCN1153

Wymiana papy i wkładu kominowego

na Ośrodku Zdrowia w Radominie

o inwestycji
246 Wyposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Dulsku
o inwestycji
DSCN1133

Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską

w Rętwinach

o inwestycji
DSCN1105 Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Dulsku
o inwestycji
5

Zakup stołu do bilarda dla młodzieży
do Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku

o inwestycji
DSCN1728 Zakup tablic dla wszystkich sołectw
o inwestycji
13

Zakup tablicy interaktywnej
dla Szkoły Podstawowej w Radominie

o inwestycji
117 Zakup trybun na boisko sportowe w Radominie
o inwestycji

herb

INWESTYCJE GMINNE

w roku 2014
herb
1

Budowa boisk sportowych do piłki nożnej

w miejscowości Płonne i Dulsk

o inwestycji
DSCN1958

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

przy Ośrodku Zdrowia w Radominie 

o inwestycji
1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin
o inwestycji
1

Modernizacja drogi Piórkowo-Ruże (natrysk asfaltowy)

o inwestycji
1

Modernizacja drogi Radomin-Gaj  (natrysk asfaltowy)

o inwestycji
1

Modernizacja drogi Radomin-Trąbin (natrysk asfaltowy)

o inwestycji
1

Modernizacja drogi Rętwiny-Bocheniec (natrysk asfaltowy)

o inwestycji
1

Modernizacja drogi Szczutowo-Jakubkowo lub Łubki (natrysk asfaltowy)

o inwestycji
DSCN1101 Modernizacja drogi w Dulsku tzw. Dolna droga
o inwestycji
DSCN1111 Podświetlenie kościołów w miejscowości Dulsk i Radomin
o inwestycji
DSCN1113

Remonty świetlic wiejskich w miejscowości Kamionka

- I etap oraz Szczutowo, Szafarnia - II etap

o inwestycji
DSCN1239

Termomodernizacja budynku komunalnego GOK

o inwestycji
DSCN1237

Zagospodarowanie terenów zielonych

w centrum wsi Radomin

o inwestycji
1

Zakup koparko-ładowarki

o inwestycjiherb

INWESTYCJE GMINNE

w roku 2015
herb
droga radomin - gaj

 Modernizacja drogi Radomin - Gaj - Wilczewo (II etap)

o inwestycji
przystanek bocheniec

 Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Bocheniec

 o inwestycji
Obraz262 Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Szafarnia
 o inwestycji
chodnik bocheniec Budowa ścieżki w miejscowości Bocheniec 
 o inwestycji
przepust droga Bocheniec-Szafarnia

 Remont przepustu na drodze Bocheniec - Szafarnia

 o inwestycji
 1

 Prace porządkowe oraz budowa upamięntniającej tablicy 

na Cmentarzu Ewangielickim w miejscowości Gaj

 o inwestycji
przystanek Plebanka Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Plebanka  
 o inwestycji
porządki oczyszczalnia

Prace porządkowe wokół oczyszczalni ścieków

w Radominie  

o inwestycji  
radomin świetlica cyklinowanie

Odświeżanie parkietu w świetlicy wiejskiej

w miejscowości Radomin  

 o inwestycji

DSCN6359 Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Radominie  
 o inwestycji
podjazd świetlica szafarnia

  Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia

 o inwestycji

stołówka podstawówka

Budowa stołówki oraz kuchni w Szkole Podstawowej

w Radominie  

 o inwestycji

Obraz3

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Radomin (II etap)

o inwestycji 

Obraz9

Montaż paneli fotowoltaicznych (II etap)

 o inwestycji
Obraz18 Remont Urzędu Gminy 
o inwestycji 
Obraz20 Utylizacja azbestu na terenie Gminy Radomin
 o inwestycji
Obraz22 Zakup działki na drogę
o inwestycji 
 Obraz141 Zakup wentylatora oddymiającego 
 o inwestycji
 samochód OSP

Zakup samochodu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie

 o inwestycji 
Obraz24 Zakup remontera oraz wału
o inwestycji 


herb

INWESTYCJE GMINNE

w roku 2016
herb
DSCN8417

 Przebudowa drogi Radomin - Gaj - Piórkowo

o inwestycji
DSCN8812

 Modernizacja drogi Łubki - Płonne

 o inwestycji
DSCN8803  Modernizacja drogi Płonne - Rodzone
 o inwestycji
IMAG0660 System nawadniania boiska w Radominie
 o inwestycji
DSCN8317

 Remont klasy w Szkole Podstawowej w Dulsku

 o inwestycji
DSCN8568
Ogrodzenie boiska sportowego w Dulsku
 o inwestycji
DSCN8612

Budowa boiska sportowego w Piórkowie 

o inwestycji  
DSCN9560

Montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dulsk

 o inwestycji

DSCN99310 Remont kuchni w Gimnazjum w Radominie  
 o inwestycji
DSCN8343

Konserwacja nawierzchni boiska sportowego na orliku w Radominie 

 o inwestycji

2

Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Płonnem

o inwestycji  
 DSCN4416  Remont GOK (II etap)
 o inwestycji 
© 2009 Urząd Gminy Radomin | Zrobione przez Kojonka