Strona główna Aktualności Dofinansowanie inwestycji
Dofinansowanie inwestycji

SP RAdominDnia 23 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu

złożonego przez Gminę Radomin dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radomin”. Wniosek został złożony w ramach konkursu dotyczącego modernizacji energetycznej budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radominie. Niniejszy projekt obejmuje zadania, które przyczynią się do ochrony powietrza oraz poprawią poziom energetyczności obiektów użyteczności publicznej. Kompleksowe działania termomodernizacyjne będą korzystnie wpływały na poprawę efektywności cieplnej placówki i ochronę powietrza w regionie. Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój gminy Radomin.

 
© 2009 Urząd Gminy Radomin | Zrobione przez Kojonka